SIFF

Choose Location | اختر الموقع

متوفر للطلبة من الصف 1 - 12 + طلبة الجامعات.
Available For Students From Grade 1 - 12 + University Students.

متوفر للطلبة من الصف 1 - 6 فقط.
Available For Students From Grade 1 - 6 Only.

متوفر للطلبة من الصف 1 - 6 فقط.
Available For Students From Grade 1 - 6 Only.

سيتم فتح باب التسجيل للمدارس والجامعات بتاريخ 18 سبتمبر 2023

The registration for schools and university will be open on 18th  Sep, 2023

Copyright © 2023 SIFF. All rights reserved.